Het sprookje van de zorgverzekering

Het sprookje van de zorgverzekering

Vandaag ontving ik een nieuwsbrief van mijn collega Juglen Zwaan, waarin hij zijn zorgen uitspreekt over ons huidige zorgverzekeringsstelsel en het gezondheidsbeleid van onze regering.
Juglen verwoord exact wat ik ook denk, dus ik citeer hieronder een aantal uitspraken (zonder de links naar de bronvermeldingen):

Handjevol verzekeraars

‘Er zijn rond de 40 zorgverzekeraars in ons land. Ze hebben allemaal hun eigen voorwaarden. Deze voorwaarden veranderen ook nog eens elk jaar. Het is voor een normaal mens niet meer bij te houden. Het gekke is dat er eigenlijk maar een handjevol zorgverzekeraars bestaan. De zorgverzekeraars hebben elk vele merken onder zich om bepaalde segmenten van de markt te bedienen. Achmea is bijvoorbeeld de grootste verzekeraar van Nederland met merken als FBTO, Interpolis en het Zilveren kruis. De op twee na grootste is CZ met merken als CZ, Nationale Nederlanden en Ohra.[…] Alle merken die onder CZ vallen vergoeden vanaf 1 januari 2019 niet langer de orthomoleculair geneeskundige consulten.’

‘Hoewel de 5 grootste verzekeraars een overschot hebben van 2,4 miljard euro, teren ze de laatste jaren wel in. De grootste boosdoener is dat nieuwe effectieve behandelingen niet te betalen zijn. Pas is er een patent van een medicijn verlopen en opeens kon het medicijn 80% goedkoper, waardoor er jaarlijks 184 miljoen euro wordt bespaard. Farmaceuten zijn grotendeels verantwoordelijk voor het duurder worden van de zorg.’

Zakken vullen met lucht

‘Ons zorgstelsel is zo in elkaar gezet dat het voornamelijk leunt op symptoombestrijding en zich niet richt op de onderliggende oorzaken. Hoewel dat een ideaal businessmodel is voor de farmaceutische industrie, wordt de zorg voor ons onbetaalbaar. Volgens vele experts doen medicijnen vaak weinig tot niets, behalve de zakken vullen van farmaceuten. De huidige zorg is goed in het aanpakken van acute problemen, maar met chronische ziekten weet het systeem zich geen raad. De alternatieve geneeskunde kan vaak wel verlichting bieden, maar wordt meestal niet vergoed. Bizar is dat alternatieve behandelingen vaak nauwelijks bijwerkingen kennen, terwijl reguliere medicijnen vaak nog meer medicatie vragen om bijwerkingen tegen te gaan.’

‘De overheid zou moeten aansturen op preventie en gezond leven. Helaas gebeurt het tegenovergestelde: sportscholen, groenten en fruit worden vanaf volgend jaar duurder. In het onderwijs is geen ruimte voor lessen over voeding en gezondheid: een ideale cocktail om een land vol met gezondheidsanalfabeten te creëren.’

Gezond zijn wordt onbetaalbaar

‘In het huidige zorgsysteem worden mensen die gezond leven niet beloond, zij moeten namelijk meebetalen aan zorg die wordt geleverd aan mensen die ongezond leven.’

‘De zorgpremie stijgt elk jaar. Het is een poging om een ziek systeem te reanimeren. Op de lange termijn zullen er enkele fundamentele veranderingen moeten plaatsvinden om de zorg betaalbaar te houden en de kwaliteit te kunnen garanderen. De overheid en zorgverzekeraars zouden hier een leidende rol in moeten spelen in plaats van toekijken hoe ‘de marktwerking’ onze zorg onbetaalbaar maakt…’

De marktwerking van 300 mensen

CZ beroept zich op het feit dat ze een enquete hebben gehouden onder hun verzekeringnemers naar de alternatieve zorg die ze gebruiken. Onder 300 verzekeringnemers, om precies te zijn. Van de 3,6 miljoen mensen die ze bedienen. Tja, als die ‘craniosacrale therapie’ of ‘orthomoleculaire geneeskunde’ niet kennen of niet nodig hebben, zullen ze aangeven er geen gebruik van te maken.

Maar maakt dat ons vak ‘belachelijk’? Zoals in de Telegraaf stond?
Is ‘belachelijk’ niet gewoon een mening op basis waarvan nu dus duizenden mensen hun therapie niet meer vergoed krijgen? IK vind het belachelijk dat er medicijnen op de markt toegelaten worden waarvan de werking niet voldoende bekend is, of waarvan de bijwerkingen worden weggemoffeld. Of waarvan een deel niet werkt. [1] Ik denk dat al mijn collega’s dat ook vinden. Maar omdat wij dat vinden worden die medicijnen echt niet van de markt gehaald. Want het is immers maar een mening….

Het woord van 2014: bekwakzalveren

En zo is er ook een mening dat er wél meer alternatieve zorg ingezet zou moeten worden.[2]
Een onderzoek van het centraal Bureau voor de Statistiek gaf aan dat mensen die alternatieve geneeswijzen gebruiken daar vaak dik tevreden over zijn. [3]

Wat natuurlijk meteen weer onderuit werd gehaald door de vereniging tegen de kwakzalverij, die stelt dat vooral hoger opgeleiden en vrouwen (kennelijk niet dezelfde groep) zich laten ‘bekwakzalveren’. En dat patient tevredenheid kennelijk weinig zegt over de kwaliteit van de geboden hulp (het blijkt namelijk dat mensen de alternatieve behandelaars waar ze gebruik van maken een hoger cijfer geven dan hun huisarts of specialist). Tja, vrijheid van meningsuiting is toch een mooi ding.

Helaas zal juist het wegvallen van het ‘keurmerk’ van vergoed worden door de verzekering kwakzalverij in de hand werken, want een patient heeft nu geen middel meer om de professionaliteit van een alternatief therapeut of arts te beoordelen. Voorheen moest een therapeut aan hele strenge eisen voldoen om vergoed te worden (opleiding, bijscholing, intervisie enz.) maar dat valt nu weg. En dat vind IK nou belachelijk!

Mocht je nu geïnteresseerd zijn om te weten wat een goed opgeleid Orthomoleculair Therapeut doet, dan kun je er hier meer over lezen.

En hier staat mijn CV, als je wilt weten wat ik allemaal heb moeten doen om vergoed te kunnen worden door de verzekering. En in dit Overzicht Zorgverzekeraars 2019 staan de verzekeringen die nog wél het nut inzien van Orthomoleculaire Geneeskunde, en die mij ook in 2019 vergoeden.

Tenslotte, als je de hele nieuwsbrief van Juglen Zwaan wilt lezen, stuur dan een email aan info@ahealthylife.nl en vraag hem om de nieuwsbrief “Zorgverzekering onbetaalbaar?”.

 

Scroll naar top