• Home
  • /
  • Privacyverklaring

Privacyverklaring

Hieronder vind je het privacy beleid van de Voedingstherapeut.

Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden ga je automatisch ook akkoord met ons privacybeleid. De Voedingstherapeut (www.voedingstherapeut.online) en de Kooktherapeut (www.kooktherapeut.nl) zijn handelsnamen van Groothuizen Beheer bv.

1. Wanneer we je om persoonsgegevens vragen (zoals naam, adres, email adres enz) vermelden we welke velden verplicht zijn. De rest is optioneel. Deze gegevens zijn uitsluitend voor ons eigen gebruik en zullen nooit worden verstrekt aan anderen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Mocht de wet of een rechterlijke uitspraak ons verplichten om bepaalde gegevens aan derden te verstrekken, dan gebeurt dit niet zonder jouw medeweten.

2. Je gegevens worden gebruikt om jou te informeren, bijvoorbeeld met een nieuwsbrief of over producten en diensten van de Voedingstherapeut. Je kunt je op elk moment daarvoor afmelden.

3. Je gegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking, en opgeslagen op een bestand waarop de Wet bescherming Persoonsgegevens van toepassing is.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2018-05-01

4. Je gegevens worden bewaard zolang de doeleinden dit vereisen en worden uitsluitend voor dat doel gebruikt; daarna kunnen sommige persoonsgegevens bewaard blijven voor (wettelijk verplichte) archiefdoeleinden.

5. Als je onze website bezoekt wordt je gevraagd of je akkoord gaat met opslaan van cookies. Dit is een klein bestandje wat automatisch op je harde schijf wordt opgeslagen. Op onze site worden de volgende cookies gebruikt:

  • social media cookies – ingesloten content van bv Facebook of Instagram. Wat deze platformen met cookies doen is ons niet bekend. Voor het plaatsen van deze cookies en ingesloten content hebben we jouw toestemming nodig.
Scroll naar top